Tạo package .rpm cho CentOS 7 bằng fpm tool trên môi trường Docker

0
1972

Mô tả

 • Tạo môi trường build rpm trên docker bằng images centos:7, cài tool fpm. Thư mục /build được mount vào để dễ thao tác.
 • Thư mục này cũng được mount với container checker để có thể test ngay.

Cài đặt và chạy

Yêu cầu hệ thống

 • Docker latest version
 • Internet (to pull docker images)

Cài đặt

Clone project này về:

https://github.com/dangkiena3/build-rpm-docker

 • Chạy file start_container_rpm_builder.sh. File này sẽ start một container chứa đầy đủ công cụ để build Nginx thành rpm.
 • Bên trong container:
  cd /build/BUILD/NGINX
  ./build-nginx.sh
  
 • Sau khi cài quá trình build thành công, file rpm sẽ được lưu vào thư mục /build/RPMS

Kiểm tra

 • Từ bên ngoài container, chạy file start_container_rpm_checker.sh
 • Bên trong container, cd vào thư mục /build/RPMS và cài đặt gói rpm vừa build.

Chỉ cần đọc kỹ file build-nginx.sh bạn có thể build các phần mềm khác ngoài nginx.

Tham khảo

https://github.com/summer0nguyen/package-builder-docker https://kipalog.com/posts/Su-dung-Docker-thiet-lap-moi-truong-tao-Package-RPM-cho-CentOS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here