Tạo FTP Server trên Windows đơn giản với FileZilla Server

0
6817

Nếu bạn muốn tạo FTP server trên máy chủ, có lẽ bạn nghĩ ngay đến Linux. Tuy nhiên, trên Windows cũng tạo được FTP server rất đơn giản. Bạn có thể sử dụng IIS của Windows Server (yêu cầu Add Roles and Features). Cách này hơi lằng nhằng, vì vậy mình sẽ hướng dẫn tạo 1 FTP Server đơn giản nhất với phần mềm FileZilla Server.

FileZilla là một phần mềm chuyên về FTP, mọi người thường sử dụng nó như một FTP Client, tuy nhiên họ có cung cấp cả 1 phiên bản FTP server để bạn tạo một máy chủ FTP của riêng mình.

Tải FileZilla Server tại đây: https://filezilla-project.org/download.php?type=server

Cài đặt phần mềm khá đơn giản nên mình không nhắc đến. Mọi bước cài đặt bạn nên để mặc định hết.

Giao diện phần mềm lần đầu chạy lên: Chọn Connect

Click image for larger version

Name:	1.png
Views:	1
Size:	31,4 KB
ID:	22399650

Chọn Edit >> Setting để bắt đầu cấu hình:

Mục General Setting: Port lắng nghe của dịch vụ mặc định là port 21. Bạn có thể đổi tùy ý để tránh việc bị hacker Scan port (nếu server của bạn đặt trên Internet, nếu đặt ở local thì không cần)

Click image for larger version

Name:	2.png
Views:	1
Size:	38,1 KB
ID:	22399651

Mục Passive mode Setting bạn điền như trong hình. Lưu ý mục IP thì nếu bạn chỉ dùng trong local hãy để Default, nếu bạn đặt trên Internet thì cần điền IP Public vào Use the following IP:

Click image for larger version

Name:	3.png
Views:	1
Size:	49,1 KB
ID:	22399652

CẤU HÌNH GROUP

Bấm vào Edit >> Group để tạo một Group mới. Group giúp bạn quản lý nhóm user đăng nhập, nếu không có nhu cầu thì cũng không cần:

Click image for larger version

Name:	4.png
Views:	1
Size:	23,5 KB
ID:	22399653

CẤU HÌNH USER:

Phần này giúp bạn cho phép user nào được đăng nhập vào FTP Server này:

Edit >> User:

Click image for larger version

Name:	5.png
Views:	1
Size:	22,7 KB
ID:	22399654

Bạn có thể chọn Group cho User này, đặt Password và một số tùy chỉnh khác. Chuyển qua mục Shared Folders để cho phép user này truy cập vào thư mục nào trong máy. Mình để là thư mục C:\FTP cho dễ nhớ.

Bây giờ FTP server của bạn đã hoàn thành. Tuy nhiên bạn phải mở Firewall, hoặc NAT Port để nó có thể truy cập được từ bên ngoài.

Nếu máy bạn bật Firewall: Chọn Allow an App or Feature through Windows Firewall:

Click image for larger version

Name:	6.png
Views:	1
Size:	46,3 KB
ID:	22399655

Chọn Allow Another app… và Browse đến thư mục C:\ProgramFile (x86)\FileZilla chọn FileZillaServer.exe:

Click image for larger version

Name:	7.png
Views:	1
Size:	33,3 KB
ID:	22399656

Bạn cũng cần mở Port trên Firewall/Router của hệ thống để cho phép máy chủ ra ngoài ở port FTP bạn đã thiết lập.

CẤU HÌNH FTP SERVER cho Anonymous User.

Nếu bạn không cần thiết đặt tài khoản/mật khẩu cho FTP server mà muốn cho phép tất cả mọi người truy cập nó, thì đơn giản, bạn chỉ tạo duy nhất một user với tên là “anonymous” và không đặt mật khẩu gì cả.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here