Tăng dung lượng ổ cứng AWS không cần reboot (centos)

0
1824

Bước 1: Modify dung lượng volume đang gắn với máy.

Bước 2: SSH vào server

yum install cloud-utils-growpart

View disk name:

lsblk
NAME  MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
xvda1 202:1    0  20G  0 disk /

Trên hình 20G là dung lượng đã tăng, nhưng OS chưa nhận.

resize2fs /dev/xvda1

Kiểm tra lại:

df -h

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here