Cài đặt Rocket.chat – Phần mềm chat cho doanh nghiệp. Slack của riêng công ty bạn.

9
3823

Slack là một cái tên khá nổi tiếng trong số các giải pháp chat nội bộ cho doanh nghiệp. Nó thực sự là một cuộc cách mạng trong giao tiếp nội bộ. Tuy nhiên, Slack tính phí và bản miễn phí của nó khá hạn chế với việc không thể lưu trữ nhắn cũ của bạn và bộ nhớ chia sẻ file chỉ có 5GB.

Công ty mình đã từ bỏ Slack vì lý do trên và tìm kiếm một giải pháp tương đương nhưng tự chủ hơn về mọi mặt. Và mình đã đến với Rocket.chat sau khi so sánh với Zulip và Mastermost.

Ưu điểm của Rocket.chat là hoàn toàn miễn phí, được viết bằng nodejs và sử dụng mongodb làm cơ sở dữ liệu.

Demo: https://demo.rocket.chat/

Đầu tiên, bạn cần một máy chủ Centos 7 trở lên.

Cài đặt repo epel-release

Tạo repo để cài đặt Mongodb:

Nội dung file:

 

Cài đặt các công cụ cần thiết:

Tiếp tục cài đặt một số gói phụ thuộc của nodejs:

Tải bản cài đặt mới nhất của Rocket.chat về:

Giải nén, đặt lại tên thư mục (bundle >> Rocket.chat), sau đó cd vào thư mục Rocket.chat/programs/server

Chạy lệnh npm install:

Cài đặt PORT, ROOT_URL (đường dẫn chính), và MONGODB:

Cho phép mongodb khởi động cùng hệ thống, và start nó lên:

Bây giờ bạn có thể chạy Rocket.chat ngay bằng câu lệnh:

$node mainjs

Tuy nhiên để cho đơn giản trong quản lý thì bạn nên tạo Service Rocket.chat

Nội dung (lưu ý các mục bạn phải thay đổi cho đúng)

Sau cùng bạn chạy các lệnh sau:

Bây giờ bạn đã có thể truy cập Rocket.chat tại link bạn đã export bên trên, port 3000

VD: http://10.0.25.234:3000

Cấu hình luôn nó vào nginx để cho có url đẹp:

 

9 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here