Push notification from Gitlab project to Telegram

0
3259
  1. Tạo một group Telegram, add con bot gitlab_bot vào

Ngay khi add vào thì nó sẽ gửi một đường link:

2. Vào Project Gitlab > Setting > Intergrations

Paste URL mà gitlab_bot vừa gửi ở trên vào mục URL và chọn các Trigger cần bắn lên telegram ở bên dưới:

 

Lưu lại là xong. Kết quả:

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here