Phân biệt các loại ổ đĩa ảo trong Vmware Vsphere

0
5615

Thick provision lazy zeroed: space required for the virtual disk is allowcated during creation. Data remaining on the physical device is not erased during creation, but is zeroed out on demand at a later time on first write from the virtual machine.

Thick provision eager zeroed: space required for the virtual disk is allocated during creationg. Data remaining on the physical device is zeroed out when the disk is created. If you seleck this check box, this virtual machine can thake advantage of vmware fault tolerance.

Thin provision: a thin provisioned disk uses only as much datastore space as the disk initially needs. if the thin disk needs more space later, it can expand to the maximum capacity allocated to it

Kết luận

Thick provision: chia ổ đĩa bao nhiêu thì chiếm ổ cứng vật lý bấy nhiêu dù chưa sử dụng hết (file vmdk báo dung lượng được chia. ví dụ: chia ổ ảo 40G, thực tế đang sử dụng hết 10G nhưng trên ổ đĩa vật lý vẫn chiếm 40G không gian đĩa)

Thin provision: dung lượng ổ đĩa chiếm dụng trên ổ cứng vât lý = dung lượng sử dụng thực tế chứ không phải dung lượng được chia (file vmdk báo 2 thông số: dung lượng tổng và dung lượng thực tế sử dụng.ví dụ: chia ổ ảo 40G nhưng hiện tại chỉ sử dụng 10G thì trên ổ đĩa vật lý chỉ chiếm 10G không gian thực)

 

Nguồn: trungtam.giangit.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here