20 command line Tools để monitor Performance trên Linux

1. Top – Linux Process Monitoring Linux Top command is a performance monitoring program which is used frequently by many system administrators to monitor Linux performance and...

Kinh nghiệm triển khai Redis trên môi trường Production

Xem cả loạt bài về Redis tại đây: https://hoctapit.com/category/linux/redis/ Hôm nay mình gặp một sự cố khá nguy hiểm với Redis trên môi trường Production. Số...

Một số thứ cần nhớ trên Linux: thủ thuật nhỏ, câu lệnh hữu ích

List all cronjob on all user: cat /etc/passwd | cut -d":" -f1 | while read user ; do crontab -l -u $user ; done   Check số...

Cài đặt Redis từ source trên Centos – Install Redis from source Centos

Xem cả loạt bài về Redis tại đây: https://hoctapit.com/category/linux/redis/ Cần cài đặt từ source để có phiên bản mới nhất và chạy được nhiều thể hiện...

Let’s Encrypt chính thức hỗ trợ Wildcard certificate

Tin vui ngày hôm nay 14/3/2018, Lets Encrypt đã chính thức hỗ trợ Wildcard certificate miễn phí Nếu bạn chưa biết  Wildcard certificate là gì thì...

Cài đặt và cấu hình memcached tránh bị lợi dụng tấn công DDOS

Memcached là ứng dụng sử dụng RAM để làm cache cho các ứng dụng. Thời gian gần đây một số server memcached trên khắp...

Công cụ kiểm tra lỗ hổng bảo mật Meltdown, Spectre

Meltdown (CVE-2017-5754) và Spectre (CVE-2017-5753 và CVE-2017-5715) là các lỗ hổng trên CPU, cho phép người dùng quyền thấp (không có quyền quản trị/root,...

Search Everything – Phần mềm tìm kiếm siêu nhanh trên Windows

Khi dùng máy tính, việc tìm kiếm một file/thư mục trong máy là rất cần thiết. Hãy tưởng tượng bạn để 1 file sâu...

Linux không hiển thị đúng dung lượng trống sau khi xóa file

Hiện tượng: Sau khi xóa file, gõ df -h vẫn thấy dung lượng không giảm đi. Nguyên nhân: File vẫn bị khóa bởi process đang...

Cài đặt RabbitMQ

RabbitMQ là một message broker ( message-oriented middleware) sử dụng giao thức AMQP - Advanced Message Queue Protocol (Đây là giao thức phổ biến,...