Search Everything – Phần mềm tìm kiếm siêu nhanh trên Windows

Khi dùng máy tính, việc tìm kiếm một file/thư mục trong máy là rất cần thiết. Hãy tưởng tượng bạn để 1 file sâu...

Linux không hiển thị đúng dung lượng trống sau khi xóa file

Hiện tượng: Sau khi xóa file, gõ df -h vẫn thấy dung lượng không giảm đi. Nguyên nhân: File vẫn bị khóa bởi process đang...

Tạo package .rpm cho CentOS 7 bằng fpm tool trên môi trường Docker

Mô tả Tạo môi trường build rpm trên docker bằng images centos:7, cài tool fpm. Thư mục /build được mount vào để dễ thao...

Cài đặt ELK stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) – Giải pháp quản trị log tập...

Bài viết xem ở đây: https://hoctapit.com/cai-dat-elk-6-x-logs-stack-de-day-log/

Cài đặt và sử dụng pm2 để quản lý ứng dụng nodejs

Trong quá trình deploy ứng dụng nodejs cho một số bạn dev, mình thấy một số bạn hay sử dụng cách basic là chạy...

Cài đặt, quản lý tất cả các phiên bản Nodejs nhanh nhất với NVM

Nodejs có rất nhiều phiên bản khác nhau, và khi cài đặt server chắc chắn nhiều bạn đã phải lên mạng search "install nodejs"....

Tự động gia hạn Lets Encrypt Certificate trên HA Proxy không cần stop dịch...

Như trong bài trước  nói về việc tạo, gia hạn Lets encrypt cert trên môi trường nginx không cần stop nginx. Việc gia hạn trên HAProxy...

Hiển thị dòng trong nano/ Display line number in nano

nano is a popular text editor for Linux/UNIX. Sửa file Bỏ comment ở dòng: Hoặc phiên bản mới hơn không tìm thấy dòng set const thì nó sẽ...

Giải pháp quản trị log tập trung ELK stack

ELK Stack là một giải pháp thu gom, phân loại, phân tích, lưu trữ và tìm kiếm log tập trung rất hiệu quả và...

Cài đặt Apache Kafka trên Centos 7

Kafka đã có phiên bản 2.0: https://kafka.apache.org/downloads 1. Về Kafka Về cơ bản kafka là hệ thống message pub/sub phân tán mà có khả năng scale rất...