Remove /home partition and merge to / Centos 7 LVM Volume

Lúc trước khi cài OS mình có nhầm lẫn chia cho phân vùng /home 1 nửa dung lượng ổ cứng. Do điều này không...

Cách liệt kê tất cả subdomain của một domain trên Linux | How to...

Cài đặt: git clone https://github.com/UnaPibaGeek/ctfr.git cd ctfr pip3 install -r requirements.txt Cách check tất cả subdomain: python3 ctft.py -d domain.com Ví dụ: Lưu ý: tool này không detect được các subdomain...

Unbrick Buffalo WZR-HP-G300NH lỗi firmware

Con Buffalo này khá là huyền thoại, giá thành hợp lý, cấu hình mạnh (ở thời điểm nó ra mắt). Tuy chỉ có sóng...

Lấy IP thật client khi sử dụng Google Cloud load balancer với NGINX

Khi sử dụng Gcloud Load Balancer, Kết nối tới server backend là từ IP của LB. Vì vậy sẽ không thể hiển thị IP...

[Website]Cấu hình nén Brotli và so sánh với Gzip giảm lattency tới 37%

Brotli là gì? Giống như Gzip, Brotli là một thuật toán nén, được phát triển bởi Google và được sử dụng tốt nhất cho nén...

Limit SSH access to specific client by IP with hosts.allow

Trường hợp bạn muốn limit chỉ 1 hoặc 1 số IP client có thể SSH đến server Linux, có nhiều cách, ví dụ firewall...

Hướng dẫn Cài đặt OSTicket, cấu hình email, đăng nhập bằng Gmail oAuth2…

OSticket là hệ thống support thích hợp cho việc tạo kênh Ticket Helpdesk trong nội bộ công ty, hỗ trợ khách hàng bên ngoài...

Ẩn phân vùng EFI trong Windows 10 | Hide EFI partition Windows 10

Trong bản cập nhật Windows 10 1803, phân vùng EFI (phân vùng dung lượng 200 - 300MB để boot win UEFI) sẽ bị hiện...

Thủ thật config Nginx SSL/TLS tối ưu độ trễ/TTFB

Kể từ 30/6/2108, Hội đồng tiêu chuẩn bảo mật PCI yêu cầu dừng hỗ trợ SSL 3.0 và TLS 1.0 Đây là các chuẩn mã...

Kiểm tra băng thông server Linux bằng speedtest-cli

Trên máy Windows, hoặc máy Linux có GUI thì mọi người hay test băng thông bằng trang speedtest.net. Trang này cũng cung cấp 1...