Nginx: Redirect only root URL to another

0
37

Trong nginx, nếu muốn redirect một subdir nào đó thì rất đơn giản, chẳng hạn:

Tuy nhiên nếu muốn ngược lại, chỉ redirect root path mà các subdir vẫn giữ nguyên thì không thể làm theo cách trên được, vì các subdir cũng sẽ bị redirect theo.

Khi đó cần làm như sau:

Với việc chỉ định location = / như trên, nginx sẽ chỉ redirect chính xác root path mà không động đến các path khác.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here