Logstash auto reload config

0
1829

Mỗi lần thay đổi config của logstash thường phải restart lại, mất nhiều thời gian, nhất khi hệ thống đã nặng nề.

Để logstash tự động đọc config mới mà không phải restart, làm như sau:

Edit logstash.yml in /etc/logstash

Thêm config:

config.reload.automatic: true

config.reload.interval: 10s

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here