Kiểm tra băng thông server Linux bằng speedtest-cli

0
2609

Trên máy Windows, hoặc máy Linux có GUI thì mọi người hay test băng thông bằng trang speedtest.net. Trang này cũng cung cấp 1 bộ công cụ chạy trên dòng lệnh.

Để cài đặt trước hết cần có python, ver nào cũng được.

Cài pip nếu chưa có:

wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py
python get-pip.py

Cài đặt speedtest-cli:

pip install speedtest-cli

or

easy_install speedtest-cli

Để check băng thông chỉ cần gõ lệnh:

speedtest-cli

Tác vụ trên sẽ check với 1 server gần nhất của speedtest, để check với một server bất kì, chẳng hạn server đặt tại Việt Nam, bạn cần list all server:

speedtest-cli --list | grep Vietnam

Lấy ID của server rồi check:

speedtest-cli --server 8156

Kết quả:

Lưu ý rằng việc check băng thông qua speedtest cũng chỉ đúng 1 cách tương đối, phụ thuộc vào server của speedtest mà bạn check. Chẳng hạn mình check server của mình đặt tại Mỹ với server VTC tại Hà Nội thì được tốc độ 68.56Mbps/99.14Mbps

Nhưng khi check với server FPT tại TP.HCM thì tốc độ là 125.21Mbps/121.15Mbps

Bạn cũng có thể check băng thông giữa 2 server của bạn bằng iperf (google nhé)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here