Hướng dẫn sử dụng OpenVPN trên đa thiết bị

0
1561

Trên Windows / MACOS

Download OpenVPN Connect for Windows: https://openvpn.net/downloads/openvpn-connect-v3-windows.msi

Download OpenVPN Connect for mac: https://openvpn.net/downloads/openvpn-connect-v3-macos.dmg

Bấm dấu + ở góc dưới, chọn File và Browse đến file .ovpn được cấp.

Trên Ubuntu:

Mở Terminal gõ lệnh:

sudo openvpn –config /path/to/config_file.ovpn (2 dấu trừ)

Trên Điện thoại:

Cài đặt OpenVPN for Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.openvpn.openvpn

Cài đăt OpenVPN for IOS: https://apps.apple.com/us/app/openvpn-connect/id590379981

Mở lên giao diện và cách dùng đều tương tự trên Windows / MacOS vì giao diện giống hệt.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here