Hiển thị dòng trong nano/ Display line number in nano

0
2804

nano is a popular text editor for Linux/UNIX.

Sửa file

nano /etc/nanorc

Bỏ comment ở dòng:

set const

Hoặc phiên bản mới hơn không tìm thấy dòng set const thì nó sẽ là

set constantshow

Bây giờ nhìn sẽ thấy dòng mà con trỏ đang chỉ đến trong giao diện như sau:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here