Google cloud – Lost SSH connection and forget user Password (Linux)

0
1545
Trường hợp hi hữu xảy ra khi service sshd bị stop, mà user thì chưa đặt Pass. Vậy làm sao để có thể truy cập vào lại máy chủ. Chọn Instance > Edit Mục Custom metadata điền như sau: Name: startup-script Value:
#!/bin/bash
echo "linuxpassword" | passwd --stdin linuxuser
Với linuxpassword là mật khẩu mới, linuxuser là tên tài khoản muốn đổi mật khẩu (VD root) Kéo lên trên cùng, phần Remote access chọn Enable connecting to serial ports >> Save Chọn Connect bằng serial console: Login bằng user và pass mới đặt.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here