[GCE] Create an instance without WAN IP, access internet via NAT-gateway

0
760

Tạo một VPC riêng với dải IP LAN, ví dụ ở đây là 10.240.0.0/16

Tạo một firewall rule:

Tạo một máy ảo làm NAT-gateway để các con máy không có IP WAN sẽ route qua đây ra internet:

Tạo một route để gửi tất cả traffice qua con nat-gateway:

Bây giờ, chỉ cần gán tag no-ip cho bất kì con máy nào là có thể sử dụng instance nat-gateway ở trên để ra internet

Priority = 800 sẽ làm cho đường route này được ưu tiên hơn do mặc định = 1000

SSH vào con nat-gateway và chạy:

Nếu muốn các thay đổi này áp dụng cho lần khởi động sau thì:

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here