Di chuyển file/thư mục trong git

0
3320

Giả dụ bạn có 1 project, bạn muốn di chuyển một file hay thư mục vào trong thư mục khác. Các câu lệnh sau sẽ có ích:

Ví dụ, cần move file index.html vào thư mục src.

Nếu chưa có thư mục src thì tạo:

mkdir src

Move file vào:

mv index.html src

Bây giờ cần sử dụng câu lệnh git:

git add src/index.html

Nếu không xóa file cũ bên ngoài thư mục src đi thì trên project bạn vẫn thấy file đó:

git rm index.html

Bây giờ commit và push lên xem nhé.

TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ

Trường hợp cụ thể mình gặp phải, đó là cần move tất cả file+thư mục của project vào 1 thư mục src để phục vụ cho việc chạy CD-CI. Mọi người thường move từng file một rồi commit, nhưng mình làm thế này:

Chẳng hạn tên project là chongiatot.vn, mình clone project về máy. Sau đó copy toàn bộ code ra 1 thư mục src nằm ngoài thư mục của project:

sudo cp -r chongiatot.vn/* ../src

Xóa toàn bộ file trong thư mục project (vào trong thư mục trước)

git rm *

Move thư mục src ban nãy vào trong thư mục project:

sudo mv ../src .

Cuối cùng, chạy lệnh:

git add src/*

Bây giờ commit và push thôi. Done

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here