Đẩy log pm2 lên elasticsearch | Push pm2 logs to Elasticsearch

0
847

Pm2 là một app để run các ứng dụng nodejs một cách dễ quản lý.

Để thực hiện đẩy log pm2 lên ES, ta làm như sau:

Cài đặt:

Sau khi cài, pm2 list sẽ thấy hiển thị module:

Tiếp tục, cấu hình cho pm2-elasticsearch-logger, cú pháp như sau:

Các Option hỗ trợ:

option default
elasticUrl URL of Elasticsearch API http://localhost:9200
insecure allow https connections to servers with invalid certificate false
index Elasticsearch index to use pm2
type Document type to use pm2
host host attribute of the document os.hostname()

 

Ví dụ mình đang có 1 con Elasticsearch trong cụm ELK để thu gom log, mình export nó ra ngoài ở địa chỉ: https://es.tool.vn (có firewall allow IP của những server có thể kết nối đến) và con ES này có sử dụng authen, mình config như sau:

Đặt tên cho index cho dễ quản lý:

Như vậy là xong, log pm2 sẽ đẩy lên ES ngon lành. Index được tạo trên ES có dạng index_name-2020-26-02/pm2

Trên Kibana, mình tạo index tương ứng: index_name*

Một số field đáng chú ý là

host: hostname của server đẩy log

process: process name của pm2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here