Fix lỗi sau khi clone máy ảo CentOS bị ăn card eth1

0
976

 

Sau khi bạn clone máy ảo CentOS (Redhat…) gặp hiện tượng card mạng chuyển sang eth1, hoặc không vào được mạng luôn. Cách fix như sau:

Mở file:

sudo nano /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

Nội dung file như sau:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here