Chủ Nhật, Tháng Một 29, 2023

Nginx: Redirect only root URL to another

Trong nginx, nếu muốn redirect một subdir nào đó thì rất đơn giản, chẳng hạn: location /test { return 301 https://google.com; ...

Lấy IP thật client khi sử dụng Google Cloud load balancer với NGINX

Khi sử dụng Gcloud Load Balancer, Kết nối tới server backend là từ IP của LB. Vì vậy sẽ không thể hiển thị IP...

[Website]Cấu hình nén Brotli và so sánh với Gzip giảm lattency tới 37%

Brotli là gì? Giống như Gzip, Brotli là một thuật toán nén, được phát triển bởi Google và được sử dụng tốt nhất cho nén...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS