Chủ Nhật, Tháng Ba 26, 2023

Build OpenVPN server nhanh chóng bằng script

Trên server (Tested Ubuntu 16.04) Tải script về: curl -O https://raw.githubusercontent.com/angristan/openvpn-install/master/openvpn-install.sh chmod +x openvpn-install.sh Tiến hành cài đặt: sudo ./openvpn-install.sh Làm theo hướng dẫn trong script là cài đặt xong....

Lấy IP thật client khi sử dụng Google Cloud load balancer với NGINX

Khi sử dụng Gcloud Load Balancer, Kết nối tới server backend là từ IP của LB. Vì vậy sẽ không thể hiển thị IP...

Cấu hình đăng nhập oAuth2 cho Kibana | Config login with Google by oAuth2...

Mặc định Kibana chỉ hỗ trợ đăng nhập bằng tài khoản/mật khẩu với x-pack. Tuy nhiên đăng nhập bằng user/pass rất khó quản lý, đối...

[Website]Cấu hình nén Brotli và so sánh với Gzip giảm lattency tới 37%

Brotli là gì? Giống như Gzip, Brotli là một thuật toán nén, được phát triển bởi Google và được sử dụng tốt nhất cho nén...

Limit SSH access to specific client by IP with hosts.allow

Trường hợp bạn muốn limit chỉ 1 hoặc 1 số IP client có thể SSH đến server Linux, có nhiều cách, ví dụ firewall...

Cài đặt ELK 6.x logs stack để đẩy log

Môi trường thực hiện: + Centos 7 on GCE + 1 Core 4GB RAM + ELK 6.4.2 (vì mới có cờ rách X-pack bản này :D) + Cài...

Hướng dẫn Cài đặt OSTicket, cấu hình email, đăng nhập bằng Gmail oAuth2…

OSticket là hệ thống support thích hợp cho việc tạo kênh Ticket Helpdesk trong nội bộ công ty, hỗ trợ khách hàng bên ngoài...

Thủ thật config Nginx SSL/TLS tối ưu độ trễ/TTFB

Kể từ 30/6/2108, Hội đồng tiêu chuẩn bảo mật PCI yêu cầu dừng hỗ trợ SSL 3.0 và TLS 1.0 Đây là các chuẩn mã...

Monitor ngày hết hạn của SSL Certificate, cảnh báo lên Telegram

Bước 1: Tạo bot telegram để bắn cảnh báo Trên thanh tìm kiếm Telegram tìm BotFather Gõ /newbot Đặt tên, username cho bot (username phải không trùng...

Kiểm tra băng thông server Linux bằng speedtest-cli

Trên máy Windows, hoặc máy Linux có GUI thì mọi người hay test băng thông bằng trang speedtest.net. Trang này cũng cung cấp 1...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS