Thứ Hai, Tháng Mười 14, 2019

Cấu hình đăng nhập oAuth2 cho Kibana | Config login with Google by oAuth2...

Mặc định Kibana chỉ hỗ trợ đăng nhập bằng tài khoản/mật khẩu với x-pack. Tuy nhiên đăng nhập bằng user/pass rất khó quản lý, đối...

Cài đặt ELK stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) – Giải pháp quản trị log tập...

Bài viết xem ở đây: https://hoctapit.com/cai-dat-elk-6-x-logs-stack-de-day-log/

Giải pháp quản trị log tập trung ELK stack

ELK Stack là một giải pháp thu gom, phân loại, phân tích, lưu trữ và tìm kiếm log tập trung rất hiệu quả và...

Cài đặt Apache Kafka trên Centos 7

Kafka đã có phiên bản 2.0: https://kafka.apache.org/downloads 1. Về Kafka Về cơ bản kafka là hệ thống message pub/sub phân tán mà có khả năng scale rất...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS