Cài đặt supervisor | Install supervisor

0
1882

Sinh ra file config:

Tạo file init.d:

Trên Redhat hoặc Amazon AIM nếu không chạy thì dùng file init.d sau thay thế:

 

Chmod +x /etc/ini.d/supervisord

Mở file config: /etc/supervisor.conf

Ở dưới cùng của file, thêm đoạn sau:

Tạo thư mục /etc/supervisord.d/

Start service lên:

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here