Cài đặt PHP 5.6 / 7.1 trên Centos 7

Cài đặt remi repository: [crayon-5d6342a2f33ee585340420/] Bật remi-php7 (để không lẫn với php5) [crayon-5d6342a2f33f7126735775/] Hoặc nếu muốn cài php5.6 thì dùng lệnh này: [crayon-5d6342a2f33fa775115017/] Cài đặt php và một số module thông dụng: [crayon-5d6342a2f33fc049631001/] Check phiên bản và module php: [crayon-5d6342a2f33fd963412549/] Cài đặt Zend Opcache để tăng tốc xử lý php: (cache các file php đã … Đọc tiếp Cài đặt PHP 5.6 / 7.1 trên Centos 7