Cài đặt PHP 5.6 / 7.1 trên Centos 7

Cài đặt remi repository: [crayon-5c6ad60f03b76337241792/] Bật remi-php7 (để không lẫn với php5) [crayon-5c6ad60f03b7e853659512/] Hoặc nếu muốn cài php5.6 thì dùng lệnh này: [crayon-5c6ad60f03b80553557456/] Cài đặt php và một số module thông dụng: [crayon-5c6ad60f03b82998046649/] Check phiên bản và module php: [crayon-5c6ad60f03b83169454989/] Cài đặt Zend Opcache để tăng tốc xử lý php: (cache các file php đã … Đọc tiếp Cài đặt PHP 5.6 / 7.1 trên Centos 7