Cài đặt PHP 5.6 / 7.1 trên Centos 7

Cài đặt remi repository: [crayon-5cc16563e3b7a981665684/] Bật remi-php7 (để không lẫn với php5) [crayon-5cc16563e3b81717274172/] Hoặc nếu muốn cài php5.6 thì dùng lệnh này: [crayon-5cc16563e3b83496866013/] Cài đặt php và một số module thông dụng: [crayon-5cc16563e3b84628923331/] Check phiên bản và module php: [crayon-5cc16563e3b86956562072/] Cài đặt Zend Opcache để tăng tốc xử lý php: (cache các file php đã … Đọc tiếp Cài đặt PHP 5.6 / 7.1 trên Centos 7