Cài đặt Apache Kafka trên Centos 7

0
1401

Kafka đã có phiên bản 2.0: https://kafka.apache.org/downloads

1. Về Kafka

Về cơ bản kafka là hệ thống message pub/sub phân tán mà có khả năng scale rất tốt.
Message của kafka được lưu trên đĩa cứng, đồng thời được replicate trong cluster giúp phòng tránh mất dữ liệu.
Kafka có thể hiểu là một hệ thống logging, nhằm lưu lại các trạng thái của hệ thống, nhằm phòng tránh mất thông tin.

Thông tin cụ thể hơn các bạn xem tại đây

2. Cài đặt

Kafka mới được Apache tung ra phiên bản 1.0, nghĩa là phiên bản chính thức, không còn là các phiên bản 0.x nữa. Điều đó có nghĩa Kafka đã trở thành phần mềm khá hoàn hảo rồi.

Trước tiên cần cài đặt Java. Có nhiều cách như tải trên trang chủ (bản mới nhất), hoặc cài từ yum

https://kafka.apache.org/downloads

https://kafka.apache.org/downloads

https://kafka.apache.org/downloads

Tải phiên bản kafka_2.11-1.0.0.tgz ở đây có nghĩa là phiên bản kafka 1.0 chạy trên nền scala 2.11

Giải nén và vứt vào thư mục /opt/kafka

Start Zookeeper:

Start Kafka:

Zookeeper lắng nghe ở port 2181 còn Kafka là port 9092

Có thể tạo service trong init.d để quản lý dễ dàng hơn:

Nhớ chmod +x /etc/init.d/kafka để file có thể thực thi.

Bây giờ có thể sử dụng lệnh service kafka start/stop/restart để quản lý.

Trường hợp start mà kafka bị stop (chỉ lên mỗi zookeeper) thì chỉ cần stop và start lại 1 lần nữa là được.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here