Cách liệt kê tất cả subdomain của một domain trên Linux | How to list all subdomain on Linux

0
1505

Cài đặt:

git clone https://github.com/UnaPibaGeek/ctfr.git
cd ctfr
pip3 install -r requirements.txt

Cách check tất cả subdomain:

python3 ctft.py -d domain.com

Ví dụ:

Lưu ý: tool này không detect được các subdomain trỏ qua đám mây của cloudflare.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here