Build OpenVPN server nhanh chóng bằng script

0
2780

Trên server (Tested Ubuntu 16.04)

Tải script về:

curl -O https://raw.githubusercontent.com/angristan/openvpn-install/master/openvpn-install.sh
chmod +x openvpn-install.sh

Tiến hành cài đặt:

sudo ./openvpn-install.sh

Làm theo hướng dẫn trong script là cài đặt xong. Cuối cùng nó sẽ thông báo nơi chứa file openvpn:

Client test added, the configuration file is available at /home/kiennd/test.ovpn.
Download the .ovpn file and import it in your OpenVPN client.

Tải file test.ovpn về

Sau khi cài xong, tải file

Mở file /etc/sysctl.conf thêm dòng:

net.ipv4.ip_forward=1

Apply config bằng lệnh:

sudo sysctl -p

Trên máy Windows Client:

Cài đặt OpenVPN client đúng với phiên bản hệ điều hành.

Community Downloads

Vứt file test.ovpn đã tải ở bước trên vào thư mục C:\Program Files\OpenVPN\config

Chạy OpenVPN GUI trên Desktop và kết nối.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here