Build OpenVPN server nhanh chóng bằng script

0
1058

Trên server (Tested Ubuntu 16.04)

Tải script về:

Tiến hành cài đặt:

Làm theo hướng dẫn trong script là cài đặt xong. Cuối cùng nó sẽ thông báo nơi chứa file openvpn:

Tải file test.ovpn về

Sau khi cài xong, tải file

Mở file /etc/sysctl.conf thêm dòng:

Apply config bằng lệnh:

Trên máy Windows Client:

Cài đặt OpenVPN client đúng với phiên bản hệ điều hành.

Community Downloads

Vứt file test.ovpn đã tải ở bước trên vào thư mục C:\Program Files\OpenVPN\config

Chạy OpenVPN GUI trên Desktop và kết nối.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here