Build Mongodb ReplicaSet in Google Cloud

0
1762
Mô hình do Google đề xuất: Ở đây chúng ta xây dựng 1 cụm Mongo ReplicaSet với số lượng tối thiểu là 3 server, bao gồm 2 server làm PRIMARY và SECONDARY, 1 server ARBITER với mục đích vote chọn PRIMARY mới khi chẳng may PRIMARY cũ die. Đăng nhập vào Google Cloud, tìm đếm Market Place, gõ tìm kiếm Mongodb Có rất nhiều tuỳ chọn được cung cấp, trong đó nổi bật là dịch vụ của Google Click to Deploy và Bitnami, ở đây mình chọn của Google cung cấp luôn. Chú ý không chọn container (để deploy lên Kubernetes) mà chọn cái thứ 3 trong hình. >> Launch on Compute Engine Deployment name: tên đặt gì cũng được tuỳ bạn Zone: chọn zone của Instance Replica set name: đặt tuỳ ý, cần ghi lại để kết nối từ client Instance Count: Số lượng server muốn sử dụng để cài Mongo Replication, tối thiểu 2. Arbiter tier: thêm 1 server ARBITER với mục đích vote chọn PRIMARY mới khi chẳng may PRIMARY cũ die. Con này cho cấu hình thấp nhất cũng được vì nó không chạy gì mấy. Sau khi deploy, mục Deployments manager sẽ hiển thị cụm mongodb đã deploy, còn trong mục Compute Instance thì sẽ thêm 3 VMs. Bật authen cho mongodb Login vào server PRIMARY: trong mục Deployment Manager bấm vào tên cụm mongo, chọn SSH: Mặc định mongodb không có authen, vì vậy cần tạo 1 user full quyền. Tạo qua dòng lệnh hoặc dùng Rockmongo, Robomongo kết nối. VD mình dùng Robomongo: https://robomongo.org/download ….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here