Backup và restore data Redis

0
4856

Thường redis được sử dụng làm cache nên ít khi có nhu cầu backup data, tuy nhiên đôi lúc cần thì vẫn có cách. Mặc định, Redis sử dụng RAM để lưu trữ dữ liệu, nhưng nó sẽ thường xuyên ghi dữ liệu này vào ổ cứng để đề phòng trường hợp dữ liệu trong RAM bị mất (mất điện, lỗi RAM…).

Vì vậy để backup dữ liệu Redis ta có thể backup file lưu trong ổ cứng này, có định dạng .rdb

Theo mặc định, dữ liệu sẽ được lưu vào /var/lib/redis

Tuy nhiên để chắc chắn, ta có thể chạy lệnh

redis-cli config get dir

output:

1) "dir"
2) "/var/lib/redis"

Bởi vì redis lưu dữ liệu theo định kì, nên thời điểm bạn sao lưu dữ liệu có thể chưa phải mới nhất, vì vậy cần gõ lệnh sau để lưu dữ liệu ngay thời điểm đó xuống disk:

redis-cli save

Vào thư mục này sẽ thấy file dump.rdb, backup file này lại là OK

RESTORE redis db

Bước 1: stop redis

Bước 2: xóa file dump.rdb trong /var/lib/redis

Bước 3: Copy file dump.rdb đã backup vào thay thế. Lưu ý check quyền owner của file này có giống với file dump.rdb cũ chưa.

Bước 4: Start lại Redis, kiểm tra dữ liệu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here