Ảo hóa VMWare vSphere là gì?

0
6014

VMWare vSphere có thể hiểu nôm na là một hệ điều hành, nhưng khác với các hệ điều hành khác như Windows, CentOS, Mac… vSphare chỉ có 1 chức năng chính là để chạy các máy ảo VMWare. Nền tảng này rất nhẹ do không phải đảm đương nhiều công việc, giúp cho các máy ảo không bị chiếm tài nguyên lớn từ hệ điều hành chính, tăng hiệu suất và độ ổn định. Người quản trị chủ yếu sử dụng công cụ VMWare vSphere client để kết nối với hệ thống. Đây là một công cụ chạy trên Windows bình thường.

Nói đơn giản, bạn có 1 cái máy chủ.  Thay vì bạn cài Windows Server hay CentOS, Ubuntu gì đó lên xong mới cài Hyper – V, VMWare, Virtual Box  thì bạn chỉ cài mỗi cái vSphere lên, mà cụ thể nó gọi là phần mềm ESXI. Nó cũng có 1 file ISO như kiểu bạn cài windows bình thường vậy, nặng cỡ 300MB thôi.  Sau khi cài rồi thì bạn có thể tạo nhiều máy ảo trên đó, các máy ảo này chạy Windows, Linux…như VMWare Workstation bình thường, từ đó thiết lập hệ thống ảo hóa.

Mô hình ảo hóa thực tế:

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here