Ẩn phân vùng EFI trong Windows 10 | Hide EFI partition Windows 10

0
16947

Trong bản cập nhật Windows 10 1803, phân vùng EFI (phân vùng dung lượng 200 – 300MB để boot win UEFI) sẽ bị hiện lên rất khó chịu.

Mở cmd dưới quyền Administrator, gõ:

diskpart
list volume

Nhìn danh sách các phân vùng, chọn phân vùng EFI (chẳng hạn nó có tên là ổ M, trên máy bạn có thể khác)

select volume M

Xoá drive letter là M đi:

remove letter=M
exit

Mở Registry, tìm đến

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices

Nhìn sang bên phải, xoá bỏ key:

\DosDevices\M:

Restart lại máy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here