Redirect http sang https trên Google cloud Load balancer

Để redirect http sang https trên Google cloud Load balancer  tạm thời mình thấy có 2 cách:Thứ nhất là redirect ở phía backend server,...

Nginx: Redirect only root URL to another

Trong nginx, nếu muốn redirect một subdir nào đó thì rất đơn giản, chẳng hạn: Tuy nhiên nếu muốn ngược lại, chỉ redirect root path...

Zabbix 5.0 Telegram: emoji by severity support ⚠️ ✅ 🔥

By default, Zabbix 5.0 integrated Telegram Webhook Media Type, but not support emoji by Event Severity, eg: Warning: ⚠️ Average: ⛔ Disater: 🔥 Problem Resolve: ✅ I was just...

Đẩy log pm2 lên elasticsearch | Push pm2 logs to Elasticsearch

Pm2 là một app để run các ứng dụng nodejs một cách dễ quản lý. Để thực hiện đẩy log pm2 lên ES, ta làm...

4 cách cài đặt Nodejs trên Linux | 4 ways to install nodejs on...

Hiện nay, để cài đặt môi trường nodejs trên Linux, có 4 cách cơ bản sau: Cài thông qua nvm Cài đặt từ source...

Lấy time trong file log làm @timestamp trong logstash | How to replace logstash...

Add to logstash filter config: With ISO_8601 log timestamp (etc laravel log):   With HTTP_DATE log timestamp (etc nginx log request): Z is timezone, no need to add...

Logstash auto reload config

Mỗi lần thay đổi config của logstash thường phải restart lại, mất nhiều thời gian, nhất khi hệ thống đã nặng nề. Để logstash tự...

Push notification from Gitlab project to Telegram

Tạo một group Telegram, add con bot gitlab_bot vào Ngay khi add vào thì nó sẽ gửi một đường link: 2. Vào Project Gitlab >...

Remove /home partition and merge to / Centos 7 LVM Volume

Lúc trước khi cài OS mình có nhầm lẫn chia cho phân vùng /home 1 nửa dung lượng ổ cứng. Do điều này không...

Cách liệt kê tất cả subdomain của một domain trên Linux | How to...

Cài đặt: Cách check tất cả subdomain: Ví dụ: Lưu ý: tool này không detect được các subdomain trỏ qua đám mây của cloudflare.